Kategoria: Broń

Posiadanie broni w Europie

Wraz z biegiem czasu, systematycznie zwiększa się popyt na posiadanie broni w warunkach w pełni legalnych. W związku z tym, nie powinno chyba nikogo dziwić, że zmieniają się w obliczu takich danych statystycznych procedury dotyczące pozyskiwania uprawnień przez zainteresowanych chęcią wyrobienia sobie stosownych uprawnień. Spójrz w poniższe fragmenty naszego informatora wirtualnego, jakie odnoszą się do charakterystyki warunków jakie trzeba spełnić, aby móc zainwestować w broń w kilku wybranych krajach europejskich.
W Szwajcarii
Jest to państwo, gdzie współczynnik posiadania broni zdecydowanie uchodzi za najwyższy w całym naszym kontynencie. Wszystko dlatego, że do wojska w Szwajcarii powoływani są wszyscy mężczyźni mający między dwadzieścia a trzydzieści lat. Muszą oni odbyć określone szkolenia, treningi, w tym także strzeleckie w związku z czym, na ten czas przechowują oni normalnie swe bronie w domu. Jest to bardzo ważne, aby przestrzegali zasad związanych z bezpiecznym magazynowaniem broni, ale tak czy inaczej mają oni do niej dostęp na co dzień.
W Niemczech

W związku z rosnącą falą nielegalnych imigrantów, a także zwiększającymi się zagrożeniami związanymi z atakami terrorystycznymi na terenie Niemiec zwiększa się zapotrzebowanie i chęć uzyskania przez tamtejszych obywateli broni w sposób legalny, a jako argument nadrzędny rozumie się jej zastosowanie w celu ochrony mienia i życia oraz zdrowia. Pozwolenie na posiadanie broni w charakterze sportowym w Niemczech tyczy się tych obywateli, którzy ukończyli dwudziesty pierwszy rok życia.
We Francji
Jeżeli mowa o Francji, to jest to kraj jeden z najbardziej skomplikowanych proceduralnie, gdy mowa o uprawnieniach dotyczących posiadania broni. Nie można w ogóle ubiegać się w tym państwie o uprawnienia dotyczące legalnej inwestycji w owe narzędzia, które stanowią przedmiot niniejszego tekstu, jeżeli ma się mniej niż dwadzieścia jeden lat. Z kolei o wiele łatwiej niż przykładowo w naszym kraju jest we Francji otrzymać pozwolenie na broń myśliwską.

Broń do celów kolekcjonerskich

Pod koniec grudnia 2015 roku, wedle danych statystycznych, pozwolenie na broń otrzymało ponad trzy tysiące osób w naszym kraju, a miało to ścisły związek z zastosowaniem jej typowo do celów kolekcjonerskich. Ogólnie na ten moment, o jakim mowa powyżej, kolekcjonerzy broni mieli zarejestrowanych w Polsce generalnie jakieś powyżej trzynastu tysięcy sztuk broni rożnego typu. Wszystkie one były albo do zbiorów kolekcjonerskich, albo w charakterze atrybutów do rekonstrukcji historycznej.
Na dziś dzień, jak wskazują na to statystyki, praktycznie dwa procent osób mających w Polsce zezwolenie na posiadanie broni to zapaleni miłośnicy jej kolekcjonowania, którzy swoje uprawnienia dostali w związku właśnie z takim przeznaczeniem gromadzonego przez nich zbioru rozmaitych broni. Niektórym wydaje się, że jeśli chce się mieć pozwolenie na broń w celach czysto kolekcjonerskich, to nie trzeba spełniać żadnych procedur. Oczywiście tak nie jest! Jest jak najbardziej wymagane spełnienie szeregu formalności, podobnie jak i wówczas, gdy potrzebujemy broni do celów ochrony prywatnej – mienia, czy osoby.

Osoby chcące się ubiegać o pozwolenie na broń w celach kolekcjonowania, powinny być członkami stowarzyszenia o takim charakterze. Można znaleźć rozliczne organizacje poświęcone tej dziedzinie i tego typu rozrywce. Wszystkie one są z reguły podzielone na regiony i działają lokalnie. Jeżeli podejmiesz decyzję o przystąpieniu do któregoś z nich, jesteś zobowiązany – w zależności od tego na jaką organizację natrafisz – ponosić albo miesięczną, albo roczną składkę. Niektóre stowarzyszenia wymagają także wpisowego. Co do kwot, ciężko jest tu generalizować, z reguły to suma indywidualnie ustalana przez poszczególne stowarzyszenia, która może się różnić nawet kwotą kilkuset złotych.

Trzy zastosowania broni

Istnieje wiele rodzajów broni, a w każdym przypadku jej podział odbywa się w zależności od przeznaczenia. Można mówić o zastosowaniu broni i jej rozmaitych odmian w różnorakim charakterze. Kilka przykładów dostępnych jest w poniższych fragmentach.
Po pierwsze, chyba najczęstsze jej zastosowanie wiąże się z celami łowieckimi. Pozwala to na wykorzystywanie broni jako swego rodzaju narzędzia do rozrywek jakimi niewątpliwie są polowania. Musimy wiedzieć, że jest to idealny wariant w przypadku myśliwych profesjonalnych, z dużym doświadczeniem, ale też i tych, którzy chcą dopiero rozpocząć przygodę z szeroko rozumianych strzelectwem. Właśnie na łowieckich eskapadach można najbardziej wyćwiczyć prawidłową postawę, ale też i technikę umiejętnego, właściwego strzelania. Mając zezwolenie na używanie w celach łowieckich broni, mamy sposobność pozyskania broni myśliwskiej, która będzie bronią palną długą o centralnym zapłonie i lufach gwintowanych bądź gładkich. Warto także nadmienić, że ten typ broni nie jest uznawany za broń czarnoprochową.

Kolejnym polem zastosowania broni okazuje się wykorzystanie jej w celach typowo sportowych i szkoleniowych. Jeżeli mamy pozwolenie na takie jej przeznaczenie, wówczas dysponujemy sposobnością wykorzystania broni palnej zapłonu bocznego z lufami, które są gwintowane i których kaliber wynosi do sześciu milimetrów, a także z lufami gwintowanymi, jakich kaliber ma do dwunastu centymetrów. Co więcej, warto wspomnieć, iż pozwolenie na broń wykorzystywaną w trakcie szkoleń jest jednoczesnym upoważnieniem do inwestycji w gładkolufowy model i broń przystosowaną do strzelania jedynie z zastosowaniem prochu czarnego.
Trzeci obszar zastosowania broni palnej opiera się na jej wykorzystaniu w celach rekonstrukcji historycznej, a także do zbiorów kolekcjonerskich.