Aktualności

Informacja zarządu

Zarząd informuje, iż w dniu dzisiejszym zamknięta została lista chętnych do prowadzenia szkoleń naszych nowych członków wg. zasad ogłoszonych w dniu 16. marca br. Uprawnienia do prowadzenia szkoleń strzeleckich otrzymali :

- Wiesław Burzec, kontakt telefoniczny : 501 451 437

- Dariusz „Czecze” Dąbrowski, kontakt telefoniczny : 501 488 777

- Leszek Kucharski, kontakt telefoniczny : 505 231 007

- Tomasz Sowa, kontakt telefoniczny : 504 092 971

Zarząd decyzją z dnia 16. marca br. zwalnia z opłaty członkowskiej i przyznaje ulgę w wysokości 300,00 PLN w roku kalendarzowym w opłacie startowej zawodów organizowanych przez ZSD, każdemu z w/w. pod warunkiem udokumentowanego przeszkolenia minimum 4 nowych zarejestrowanych członków naszego Klubu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z wyznaczonymi instruktorami.

informacja dla nowych strzelców

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych strzelectwem dynamicznym w Związku Strzelectwa Dynamicznego odbędzie się dziś o godz. 17.00 na strzelnicy Pasternik (sala wykładowa naprzeciwko biura głównego strzelnicy).

Spotkania te odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od liczby zgłaszających się osób zainteresowanych przystąpieniem do Klubu.

Komunikat Zarządu w sprawie zasad szkolenia kandydatów na Członków Związku Strzelectwa Dynamicznego

 1. Każda osoba nowo wstępująca do ZSD zobowiązana jest do przejścia szkolenia podstawowego w zakresie posługiwania się bronią palną krótką w kalibrze 9mm, zakończonego egzaminem na patent strzelecki oraz kompetencyjnym przeprowadzonym zgodnie z nowymi zasadami określonymi przez władze Regionu IPSC Polska.
 2. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 5 godzin oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 20 godzin.
 3. Pełny cykl szkolenia musi trwać minimum 3 miesiące licząc od daty akceptacji osoby kandydata przez Zarząd Klubu.
 4. Kandydat po spełnieniu wymogów formalnych (patrz strona www.zsd.org.pl : “Zostań strzelcem”) otrzymuje listę strzelców IPSC posiadających uprawnienia do prowadzenia takiego szkolenia.
 5. Opłata za kurs wynosi 600,00,- zł.
 6. Powyższa opłata nie obejmuje kosztu amunicji oraz opłat za uzyskanie uprawnień (patentu strzeleckiego, licencji strzeleckiej) określonych odrębnymi przepisami PZSS.
 7. Szkolenie obejmuje przygotowanie do praktycznego egzaminu na patent strzelecki oraz przekazanie instrukcji i materiałów niezbędnych do zdania egzaminu teoretycznego IPSC (tylko w zakresie pistoletu centralnego zapłonu).
 8. Klub lub osoba uprawniona wskaże procedury skutkujące uzyskaniem patentu PZSS również na karabin i strzelbę.
 9. Formą przygotowania do egzaminu kompetencyjnego są także starty pod opieką trenera w zawodach poziomu Level I organizowanych przez ZSD za zgodą Range Mastera.
 10. W przypadku nie zdania egzaminu na patent strzelecki lub egzaminu kompetencyjnego uczestnik ma prawo do odbycia szkolenia i egzaminu poprawkowego, koszt takiego szkolenia wynosi 200,00,- i nie obejmuje wartości zużytej amunicji.
 11. Klub udzieli pomocy w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na broń, wystawi opinię i sporządzi wniosek niezbędny do rejestracji na liście strzelców Regionu IPSC Polska.
 12. Osoby posiadające patent strzelecki lub inne uprawnienia umożliwiające odbycie tylko kursu zakończonego egzaminem kompetencyjnym IPSC objęte są opłatą w wysokości 50% stawki podstawowej określonej w pkt. 5. Dla osób tych wymiar zajęć praktycznych określonych w pkt. 2 jest wymiarem maksymalnym.
 13. Wszystkich strzelców składających wnioski kandydackie po dniu 16 marca 2015 roku obowiązuje przepracowanie min. 40 godzin w pierwszym roku na rzecz Klubu.
 14. Deklaracja taka będzie składana przez kandydata na wniosku o przyjęcie do klubu ZSD w formie pisemnej.
 15. Rejestr przepracowanych godzin przez nowo wstępujących prowadzić będzie dedykowany instruktor, a wykaz ich będzie dołączany do teczki personalnej strzelca.
 16. Przepracowane godziny mają mieć ścisły związek z funkcjonowaniem Klubu, w szczególności zaś z budową i organizacją zawodów oraz pracami wynikających z bieżących jego potrzeb.
 17. Za przepracowane godziny kandydatom i członkom nie przysługuje ekwiwalent w formie bonusów i zwolnień lub jakiejkolwiek innej formie wynagrodzenia finansowego.

Podziękowania

Zarząd dziękuje wszystkim Członkom, którzy solidarnie przyczynili się do przeprowadzenia pierwszych naszych zawodów serii CLC w nowych dla nas warunkach.

Nocne Zawody

0Zapraszamy wszystkich naszych członków na organizowaną wspólnie z Klubem „Arsenał” ostatnią już tej zimy edycję Nocnych Zawodów pod kryptonimem : „Specht”.


Te cieszące się dużą popularnością zawody odbędą się 14 marca w sobotę o godzinie 18,oo na poligonie na Pasterniku. Zapisy od godziny 17.30.


Będziemy rywalizować z kolegami z Klubu Arsenał między innymi w następujących konkurencjach:
– karabin samopowtarzalny 75/100 m,
– karabin samopowtarzalny 100 m,
– karabin + pistolet taktyczny – standard,
– karabin + pistolet taktyczny – open,
– karabin snajperski,
– strzelba,
– strzelba + pistolet,
– pistolet sportowy.

ZSD zapewnia obsadę sędziowską „strategicznych” przebiegów, organizatorzy zaś wspólnie tradycyjnie już gorący posiłek.
Koszt : 30,00,- za każdą z konkurencji.
Serdecznie zapraszamy na fajną zabawę.