Aktualności

Mały Extreme 2015 – level

Wszystkim uczestnikom wczorajszych zawodów serdecznie dziękujemy za udział w zawodach. Poniżej wyniki zawodów.

17.05.2015
Pasternik – Kraków
Mały Extreme

Związek Strzelectwa Dynamicznego zaprasza na kolejną edycję zawodów Level I : „Mały Extreme 2015″.
W imprezie tej mogą brać udział także strzelcy nie zrzeszeni w organizacji IPSC oraz nasi nowi koledzy za zgodą swoich instruktorów.

Termin zawodów – 17 maja 2015
Miejsce – Strzelnica na Pasterniku
Rozpoczęcie zawodów godz.10:00 Rozpoczęcie zapisów (pistolet i broń długa) o godz. 9:00 – dolny budynek.
Zapisy na broń długą (bez pistoletu) trwają do godz. 13.00.

Liczba torów pistoletowych – 5 (min. 100 strzałów)
Liczba torów karabinowych – 2 (min. 46 strzałów)
Liczba torów strzelbowych – 3 (min. 15 slug + 42 birdshot)
Strzałów ogółem – 188

Opłata startowa za przebieg pistoletowy – 90 zł.
Opłata startowa za przebieg karabinowy – 30 zł.
Opłata startowa za przebieg strzelbowy – 30 zł.

Rejestracja online z podziałem na składy – na stronie już w ten weekend.

Osoby funkcyjne:
RM – Rafał Karaś
MD – Adam Pikul

Strzelców bez licencji IPSC chcących wziąć udział w tych zawodach, zapraszamy o zgłaszanie tego faktu do Range Mastera w biurze zawodów o godz. 9.30. Informujemy również, że powinni spełnić wymogi sprzętowe oraz zaznajomić się z procedurami, komendami i przepisami dot. bezpieczeństwa. Wersja przepisów IPSC Handgun z zaznaczonymi na żółto najważniejszymi informacjami do pobrania TUTAJ

Gwarantujemy sporo emocji, pogodę dostosowaną do charakteru zawodów i obiad w “Domku Myśliwskim” dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy na zawody, prosimy o zapisywanie się: on – line.

komunikat

Zarząd w oparciu o przepis § 10, pkt.1 i 2, Statutu Związku Strzelectwa Dynamicznego zwołuje na dzień 26 maja 2015 r. Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze swoich członków.
Miejsce Zebrania : Domek Myśliwski Strzelnicy “Na Pasterniku”, ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Pierwszy termin : godz. 18.00
Drugi termin : godz. 18.15
W Zebraniu Walnym z prawem głosu mogą wziąć udział tylko członkowie Klubu z opłaconymi składkami w roku 2015 posiadający dokument identyfikacji personalnej.

Koledzy – Markowi

Pragnę poinformować wszystkich, że w sobotę zakończyliśmy formalnie zbiórkę środków na leki mogące ulżyć w cierpieniu Marka.
Z tytułu udziału w zawodach dedykowanych Doktorowi, zebraliśmy kwotę 5.500,00,-zł.
Po odliczeniu kosztu wynajmu strzelnicy w wysokości 30 zł od każdego uczestnika / 1.380,00,- zł / zgromadziliśmy na rachunku 4.120,00,- zł.
Na konto klubowe wpłynęło od kolegów z całej Polski 2.200,00,- zł.
Tak więc jutro przekażemy rodzinie Marka 6.320,00,- zł.
W obecnym Jego stanie wiele więcej nie możemy już zrobić.
Zarząd Klubu w imieniu rodziny Marka składa tą drogą podziękowanie wszystkim za pamięć i hojność.

Komunikat Zarządu

Pragnę przypomnieć nowym koleżankom i kolegom, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji – “nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni licząc od dnia następnego po dniu zakupu.

Jeśli piąty dzień przypada na dzień wolny od pracy, rejestracji należy dokonać w pierwszym dniu roboczym.

Art. 13 ust. 2 ustawy – stanowi, że “rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni …”

Nie jest więc koniecznym okazywanie broni w chwili jej rejestracji. Wszystkie jednak błędy wynikające z pomyłek w numeracji broni powstałych w okazanych dokumentach obciążają nabywcę.

Informuję również, iż pomimo, że art. 57 kpc § 5. pkt. 2 określa : Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. , to WPA w Krakowie w interesie naszych członków zaleca, aby rejestracji z zachowaniem tego terminu dokonywać osobiście.

Inauguracja Wiosny

Wszystkim uczestnikom dzisiejszych zawodów serdecznie dziękujemy za udział w zawodach. Poniżej wyniki dzisiejszych zawodów.

12.04.2015
Pasternik – Kraków
Inauguracja Wiosny